Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk voor ons én onze klanten. Daarom gaan we in de kas zo zuinig mogelijk om met grondstoffen, werken hard aan hergebruik en hebben een minimal waste policy.

Energie

Het is van groot belang om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Door meer duurzame energie in te zetten, daalt ook de uitstoot van CO2. Purple Pride heeft enorme stappen gezet. Op onze teeltlocaties zetten we de volgende energiebronnen in: 

Bij warmtekrachtkoppeling wordt tegelijkertijd warmte, elektriciteit en CO2 geproduceerd met een motor op aardgas. Een wkk levert rendementen op tot wel 90%, in plaats van maximaal 50% die een gewone kolencentrale rendeert. De CO2 wordt gezuiverd in de kassen. Restenergie gaat weer terug het net op. Zo voorzien we bijna 15.000 huishoudens van energie.

De huidige economie draait voornamelijk op fossiele grondstoffen. CO2 dat miljoenen jaren zat opgeslagen in diepe aardlagen komt vrij, met alle schadelijke gevolgen van dien. Biobased materialen bestaan uit gewassen en bomen die CO2 uit de lucht hebben opgenomen. Deze kort-cyclische kringloop draagt, in tegenstelling tot fossiele grondstoffen, niet bij aan het broeikaseffect.

Op onze locatie in Oosterland besparen we sinds eind 2018 70% van de fossiele brandstoffen door de kassen te verwarmen via een houtstookinstallatie. Deze installatie gebruikt takken, bladeren en onbewerkt afvalhout van hoveniers en bosbedrijven in de buurt. Er zijn dus geen grote bossen in groene gebieden bij betrokken en het scheelt ook transport. De houtstook wordt georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband DES B.V., bestaande uit VOF Prominent Grevelingen, DT van Noord tomaten en Van Duijn aubergines. 

Aardwarmte (of geothermie) is energie in de vorm van warmte die in de bodem is opgeslagen. In de buitenste zes kilometer van de aardkorst ligt aan warmte al 50.000 keer meer energie opgeslagen dan de totale olie- en gasvoorraad. Sinds begin 2019 worden de kassen verwarmd met aardwarmte uit deze bron. Daardoor hebben we maar liefst 80% minder gas nodig en realiseren we een verduurzaming van ruim 50%! 

In Terneuzen liggen de chemische industrie en de glastuinbouw op een steenworp afstand van elkaar. Naast aubergines worden in het gebied tomaten en paprika’s geteeld. In twee polders zijn warmteleidingen aangebracht, waardoor de tuinbouw hoogwaardige restwarmte en zuivere rest-CO2 van kunstmestproducent Yara gebruikt. Voor planten is CO2 een belangrijke groeistof die ze uit de lucht opnemen. Hierdoor besparen tuinders 90% op energiekosten. In het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen wordt een hoeveelheid warmte hergebruikt die gelijkstaat aan het jaarverbruik van 35.000 huishoudens. De schaal van dit project is uniek in Nederland!

De ontwikkeling van warmtepompen neemt toe in de tuinbouw. In Steenbergen zijn twee Aquifers die energie opslaan in waterbronnen in de grond. Daardoor komt er op de locatie geen warm rookgas uit de schoorsteen. In de winter wordt dit het water vanuit 80 meter diepte omhoog gepompt en met een warmtepomp opgewaardeerd.

Water

Voor de productie van voedsel is veel water nodig. Wereldwijd wordt water schaarser en neemt de beschikbare landbouwgrond af. Terwijl er juist meer voedsel nodig is voor de groeiende wereldbevolking. Ons doel? Zo efficiënt en spaarzaam mogelijk omgaan met water voor de teelt van gezonde en voedzame aubergines.

Alle telers gebruiken regenwater opgevangen in bassins als gietwater. Om te zorgen dat de bodem goed nat blijft gebruiken ze 30% meer water dan nodig. Het overtollige water wordt gereinigd met een UV-ontsmetter en opnieuw gebruikt. Het is een gesloten systeem, waardoor het water vrij van bacteriën blijft. 65% van het gietwater is regenwater en 30% is gerecycled. Maximaal 5% vullen we in tijden van droogte aan met kraanwater. Behalve in Dinteloord. 

Dinteloord heeft een waterbassin van 3000 kuub (3 miljoen liter) per hectare voor de opvang van van in totaal 17,5 miljoen liter regenwater. In een seizoen met normale temperaturen is dit voldoende maar in een warm jaar niet. In het tuinbouwgebied rondom Dinteloord is dit tekort opgelost door het gebruik van water van de suikerbietenfabriek van Suiker Unie. Bieten bestaan voor ongeveer 70% uit water. Bij het produceren van suiker komt dit water vrij. Voorheen werd dit water geloosd, nu wordt het gezuiverd en in de bodem opgeslagen. Via een leidingstelsel loopt het naar de teeltlocatie. 

Zevenbergen heeft een ASR (Aquifer Storage and Recovery) voor de opvang van regenwater. Hierdoor kunnen zoetwateroverschotten in de ondergrond worden opgeslagen. Ondergrondse opslag gaat verzilting tegen en overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen wateraanbod en watervraag. Ook kan er ruimte in de bassins gecreëerd worden om piekbuien op te vangen. Deze bron dient als alternatief voor een traditioneel waterbassin. De bron wordt gevuld met het regenwater wat op de kassen valt, om er later water uit te onttrekken voor het gietwater van de planten. Je kan dus blijven vullen en onttrekken.

Middelen

Een optimaal groeiklimaat zorgt voor een sterk gewas, waarop ziekten en plagen geen vat krijgen. Wij zetten preventief natuurlijke vijanden in tegen schadelijke insecten. Soms is dit niet genoeg en beschermen we het gewas met een gewasbeschermingsmiddel. Ons doel is uitsluitend gebruik te maken van biologische gewasbescherming.

In twee bioreactoren kweken we goede bacteriën om toe te voegen aan het gietwater. Daarmee gaan we overmatige wortelgroei tegen en het zorgt voor meer zuurstof in het water.

Aubergine is een zelfbestuiver (net zoals paprika). Aan het begin van het seizoen (juli/augustus) is echter hulp nodig bij de bestuiving. Daar zetten we hommels voor in. Deze natuurlijke bestuiving zorgt voor een optimale zetting van de vrucht, waardoor het uiteindelijke eindproduct een hogere kwaliteit heeft. 

Aubergineteelt is relatief gevoelig voor plagen van bijvoorbeeld witte vlieg, luis, spint en rups. Wij zetten natuurlijke vijanden in om deze plagen te voorkomen of bestrijden. Door het gebruik van bijvoorbeeld roofmijten en sluipwespen is er een biologisch evenwicht in de kas. Daardoor zijn de planten sterker en leveren ze meer aubergines.

Om de planten sterk en weerbaar te maken, gieten we preventief biologische voedingsstoffen bij de wortels. Gezonde planten zorgen vervolgens voor de lekkerste aubergines!

100% gebruik

Het verspillen van voedsel gaat iedereen aan het hart. Binnen Purple Pride willen wij zo min mogelijk weggooien. Plantenresten voeren we af naar speciale bedrijven waar ze worden gecomposteerd. De steenwol waar de planten in groeien wordt gerecycled tot stenen voor bestrating en nieuwe steenwol. Materialen als plastic, folie, glas en papier worden gescheiden en gerecycled. Qua aubergines is er geen afval; als ze niet goed zijn, worden ze gecomposteerd.

Aanmelden voor de nieuwsbrief