Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van grondwater maken het zoetwater in de toekomst steeds schaarser. Tegelijkertijd zijn er vaker perioden met veel neerslag. Al dat regenwater zou een oplossing kunnen bieden voor de zoetwaterschaarste, maar bovengrondse opslag van regenwater vergt veel te veel kostbare vierkante meters grond.

Opslag van zoetwateroverschotten op grote schaal in de ondergrond zou een oplossing kunnen zijn. Ondergrondse opslag gaat verzilting tegen en overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen wateraanbod en watervraag. Ook kan er ruimte in de bassins gecreëerd worden om piekbuien op te vangen.

Bovenstaande zaken hebben gezorgd dat er bij Purple Pride teler Greenbrothers in de maanden januari en februari een ondergrondse wateropslag is gerealiseerd. Deze bron dient als alternatief voor een traditioneel waterbassin. De bron wordt gevuld met het regenwater wat op de kassen valt, om er later water uit te onttrekken voor het gietwater van de planten. Je kan dus blijven vullen en onttrekken

Het mooie van een ASR is dat je al het regenwater van een heel jaar kunt opvangen, waar een bassin wanneer deze vol is, overloopt naar de naastgelegen sloot. Daarmee gaat goede kwaliteit water verloren, wat in tijden van langdurige droogte aangevuld moet worden met kwalitatief minder geschikt leidingwater of zelfs slootwater. Feitelijk zullen we straks meer schoon water opvangen als er nodig is voor het gietwater en slaan we dus goed water op in de bodem wat weer goed is voor het grondwater peil.