Purple Pride vindt het van groot belang om bij te dragen aan de transitie van fossiele grondstoffen (zoals aardgas) naar andere energiebronnen. Een project wat hieraan bijdraagt is de houtstookinstallatie in Oosterland. Purple Pride teler Gebr. van Duijn, Prominent Grevelingen en van Noord tomaten werken onder de naam DES BV. aan dit project om aardgas in de toekomst te reduceren.

Lokale samenwerkingen
Het project vordert, de meeste vloeren zijn gestort en in week 37 wordt de loods geplaatst. De installatie maakt gebruik van versnipperde boomstammen, takken, bladeren en onbewerkt afvalhout. Deze materialen worden zo veel mogelijk lokaal ingekocht, in zuidwest Nederland en een stukje België.

Uniek project
De warmte en groene CO2 die de installatie levert wordt door de omliggende tuinbouwbedrijven gebruikt in het productieproces. Uniek aan het project is het opvangen van groene CO2 uit rookgassen die ontstaan bij de verbranding van biomassa. Deze CO2 wordt weer gebruikt om de plantengroei in de teelt te bevorderen. De combinatie van deze technieken is uniek en wordt in Europa nog niet op deze schaal toegepast.

Duurzaamheid en besparing
De initiatiefnemers van DES B.V. hebben als doel om stappen te zetten in de verduurzaming van hun productieprocessen. Met de komst van deze installatie krijgen de betrokken bedrijven de mogelijkheid gebruik te maken van groene CO2 en duurzame warmte. Dit betekent dat vanaf begin 2019 de kassen voor 70% niet meer verwarmd worden met fossiele brandstoffen. De bedrijven besparen bij elkaar meer dan 6,5 miljoen m3 aardgas per jaar. Door deze besparing wordt tevens 12 miljoen kilogram fossiele CO2 minder uitgestoten.

Voor meer info: www.DES-BV.nl